29.04.2009

Kırmızı İbikli Küçük Tavuk

Zamanın birinde bir çiftlikte kırmızı ibikli küçük bir tavuk yaşarmış. Tavuk kendi yiyeceğini kendisi bulur ve bu güzel çiftlikte çok mutlu bir hayat yaşarmış. Bir gün buğday taneleri bulmuş ve bunları ekerek daha çok yiyecek elde edeceğini düşünmüş. Ancak nasıl ekeceğini bilmediği için arkadaşlarından yardım istemiş:

"- Bu buğday tanelerini ekmek için kim bana yardım edecek ?"

Ördek cevaplamış:

"- Ben yardım edemem, ancak istersen sana kahve tohumu satabilirim. Buğday yerine kahve ekersen, çok para kazanır ve istediğin kadar buğday alırsın."

Hınzır oradan seslenmiş:

"- Ben de yardım edemem, ancak kahve ekersen ürünlerini ben satın alırım."

Fare hemen atlamış:

"- Ben buğday ekiminden anlamam ancak kahve ekmek için gereken parayı sana borç verebilirim, sonra ödersin."

Ticaretten ve tarımdan anlamayan kırmızı ibikli şirin tavuk, bu sözler sonrasında kahve ekmeye karar vermiş ve buğdaydan vazgeçmiş. Ancak kahve nasıl ekilir bilmediğinden yine yardım istemiş:

"- Kahve ekmek için kim bana yardım edecek?"

Ördek:

"- Ben yardım edemem, ancak kahvenin çabuk büyümesi için gereken gübreyi sana satabilirim" demiş.

Hınzır:

"- Ben kahve yetiştirmekten anlamam ancak kahveleri zararlı böceklerden korumak için ilaca ihtiyacın var, istersen sana satarım" demiş.

Fare de:

"- Gübre ve ilaç için gereken parayı istersen sana borç olarak veririm " demiş. Sonunda kırmızı ibikli tavuk çalışmaya başlamış, çalışmıııııış, çalışmış.

Kahve yetiştirmek buğday yetiştirmekten daha zormuş ve daha çok gübre ve ilaç gerekiyormuş.

Ama tavuğumuz sonunda çok zengin olacağını hayal ederek sabretmiş.

Ve sonunda hasat zamanı gelmiş ve gerçekten de tavuk çok miktarda ürün elde etmiş, kendisine yol gösteren arkadaşlarına seslenmiş:

"- Kahveleri satmama kim yardım edecek?

Ördek:

"- Ben yardım edemem, ancak kahveleri işlemek ve paketlemek için benim fabrikama getirmelisin. "

Hınzır:

"- Ben de yardım edemem, zaten her önüne gelen kahve ektiği için kahve fiyatları çok düştü, senin kahven beş para etmez."


Fare:

"- Ben bu işlerden anlamam, ayrıca artık sana verdiğim borçları ödemen lazım." Sonunda kırmızı ibikli küçük tavuk gerçeğin farkına varmış ve buğday yerine kahve ekmenin büyük bir hata olduğunu anlamış, çünkü borç içinde imiş ve yiyecek tek bir lokması yokmuş. Açlıktan ölmemek için yine yardım istemiş:

"- Yiyecek bir kaç lokma bulmama kim yardım edecek?"

Ördek:

" -Ben yardım edemem, senin hiç paran yok."

Hınzır:

"- Ben de yardım edemem, zaten herkes kahve ektiği için buğday eken de kalmadı, yiyecek yok."

Fare:

"- Ben yiyecek bulamam. Ancak bana borçlarını ödemediğin için para yerine senin tarlanı almak zorundayım, iyi bir tavuk olursan, belki senin o tarlada boğaz tokluğuna çalışıp, benim için buğday yetiştirmene izin verebilirim. Şimdilerde bizim kırmızı ibikli küçük tavuğumuz, artık farenin olan eski tarlasında buğday yetiştiriyor ve karnını doyurmaya çalışıyor.

24.04.2009

Allah’tan Korkana Ummadığı Yerden Rızk Gelir

Rızık İçin Çalışmak 1


Allah’u Teâla, her insanın ve her hayvanın rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır. İnsanların ve hayvanların ecelleri ve nefeslerinin sayısı belli olduğu gibi, her insanın rızkı da bellidir. Rızk hiç değişmez. Azalmaz ve çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Kimse kendi rızkını yiyip bitirmeden ölmez. Bu konudaki ayet-i kerimelerden birkaçının meali şöyle:

· Allah’u Teâlanın rızk vermediği, bir canlı yoktur. Hud 6

· Birçok canlı, rızkını kendi elde edemez. Sizin de onların da rızkını Allah verir. Ankebut 60

· Rabbin, rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. İsra 30

· Allah’ın kimine çok, kimine az rızk verdiğini çok kimse bilmez. Sebe 36

· Allah’tan korkana ummadığı yerden rızk gelir. Talak 2,3


Bir kimse,
Allah’u Teâla emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızk, ona bereketli olur. Bu çalışmaları için de sevap kazanır. Eğer, rızkını Allah’u Teâlanın yasak ettiği yerlerde ararsa, yine ezelde ayrılmış olan o belli rızka kavuşur. Fakat bu rızk ona hayırsız, bereketsiz olur. Rızkına kavuşmak için kazandığı günahlar da, onu felaketlere sürükler.


İnsan, rızkını aradığı gibi, rızk da, sahibini arar. Çok fakirler vardır ki, zenginlerden daha iyi, daha mutlu yaşar.
Allah’u Teâla kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara, ummadıkları yerden rızk gönderir. Allah’u Teâla, insanları yaratırken, ömürleri gibi, rızklarını da takdir etmiştir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle:

· Allah’u Teâla, müminin rızkını ummadığı yerden verir. İ.Hibban

· Rızk için üzülme, takdir edilen [ezelde ayrılmış olan] rızk seni bulur. İsfehani

· Allah’tan korkun, istediğiniz şeylere kavuşmak için, iyi sebeplere yapışın. Kötü sebeplere yanaşmayın! Hiç kimse, takdir edilen rızkına kavuşmadıkça ölmez. Hakim

· Eceliniz sizi nasıl takip ederse, rızkınız da öylece takip eder. Rızk için sıkıntı çekerseniz, Allah’u Teâlanın emrine uygun hareket edin. Taberani

· Allah korkusunu sermaye edinen, rızkına ticaretsiz ve sermayesiz kavuşur. Taberani

· Allah’u Teâla‘ya tam tevekkül etseydiniz, sabah aç gidip, akşam tok dönen kuşlar gibi rızka kavuşurdunuz. Tirmizi

Tamamı

23.04.2009

Noni

Noni (Hint dutu)


Botanikteki adı "Morinda Citrifolia" olan Noni, Malezya'da Mengkudu, Güney Asya'da Nhau, Samoa ve Tonga'da Nonu, Raratonga ve Tahiti'de Nono, Markiz adaları ve Hawaii de ise Noni olarak biliniyor.

Noni yalnızca Güney Pasifik'te bulunan volkanik adalarda, bodur ağaçların olduğu çalılık alanlarda yetişiyor ve ekildikten 10 hafta sonra meyve vermeye başlıyor. 18 ay içinde olgunlaşan Noni, ayda 4 ila 8 kg arasında meyve veriyor.Yaklaşık bir patates büyüklüğünde ve oldukça sert kabuklu olan Noni meyvesi olgunlaştıkça acılaşıyor, ağır bir peynir kokusuna sahip oluyor. Tropik meyvelerin en şifalısı olarak bilinen Noni, yılın her mevsimi nemli ve sıcak iklimde, volkanik topraklarda yetişmesi sayesinde benzersiz bir enzim zenginliği sunuyor. Polinezya, Çin, Hindistan gibi ülkelerde 2 bin yıldan fazla zamandır kullanılan bu bitki, halk arasında "eskilerin aspirini" olarak biliniyor.
Noni bitkisi, şu anda Fransız Polinezyası olarak bilinen bölgedeki halk için eski kıtlık zamanlarında önemli bir besin kaynağıydı. Avustralya yerlileri de bu bitkiye çok düşkünlerdi. Burma halkı ise, Noni'yi doğal halde tuzla birlikte yiyorlardı. Bu bölgelerde Noni bitkisinin çekirdekleri, yaprakları, kabuğu ve kökleri, yani her parçası şifa bulmak amacıyla kullanılıyordu ve hala da kullanılıyor.
''Yaşam Meyvesi'' gibi tanımlamalarla anılan Noni, Batı dünyasının tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında keşfedilmiş, son yıllarda 50'den fazla bilim adamının araştırmalarına konu olmuş ve bu araştırmalar sonucunda da şaşırtıcı bulgular elde edilmiştir. Dünyamızın son cennetlerinden biri olan Pasifik adalarından başlayıp modern bilimin dünyasında uzanan bu yolculuk, Hipokrat'ın ''Gıdanız ilaç, ilacınız gıda olsun'' önerisinin ne kadar da yerinde olduğunu bir kez daha gösteriyor.


Noni Gençleştirici ve Enerji Verici 90 Tabletİnsana yasamak için yaklaşık 10000 enzim lazımdır. Ama bilim şimdiye kadar sadece 1700 tane enzim bulmuş haldedir. Noninin içinde inanılmaz miktarda enzim dışında, bir de birçok co-enzim bulunmaktadır, mesela 11 co-enzim 10u nonide vardır. Üstelik yaklaşık olarak Alpha- ve Beta-Aminoasitlerinin hepsi bulunmaktadır, ayrıca enzimlerin aksiyon enerjisinin maksimumu vardır.Yetiştirmek İsteyenler


Noni Hakkında Özel Site


Bir Tane Daha


22.04.2009

Allah’tan Korkana Ummadığı Yerden Rızk Gelir

Rızık İçin Çalışmak 2

Helal rızka kavuşmak isteyen sebeplerine yapışmalıdır! Para kazanmak, malı arttırır. Fakat rızkı arttırmaz. Rızk, mukadderdir. Yani ezelde ayrılmıştır. Rızk, maaşa, mala, çalışmaya bağlı değildir. Fakat Allah emrettiği için çalışmak lazımdır. Çünkü Allah’u Teâlanın işleri, sebepler altında tecelli eder. Âdet-i İlâhiye böyledir. Fakat bazen, sebebe yapışıldığı halde, iş hâsıl olmayabilir. Yahut sebepsiz de, hâsıl olabilir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle:

· Rızkının bol olmasını isteyen, sıla-i rahm etsin! Buhari

· Sadaka vermeye devam edenin rızkı artar! İbni Mace

· Cömerdin evine rızk, devenin göğsüne vurulan bıçaktan daha tez gelir. İbni Mace

· İstiğfara devam eden, ummadığı yerden rızklanır. İbni Mace

· Namaz kılmak rızkın bereketine sebep olur. Miftah-ül Cenne

· Hanımı ile [iyi geçinip] şakalaşanın, rızkı artar. İ. LâlBazı şeyler fakirliğe yol açar, rızkın güçlükle gelmesine sebep olur. Mesela tırnağı uzun olanın rızkı meşakkat ile sıkıntı ile hâsıl olur. Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle:

· Günah işlemek, rızktan mahrumiyete sebep olur. İbni Mace

· Yalan söylemek rızkı azaltır. İsfehani

· Zina fakirliğe yol açar. Beyheki

· Sabah uykusu rızka manidir. Beyheki

· Hak Teâla rızkları, fecr ile güneşin doğacağı vakitler arasında verir. Beyheki

· Rızka kavuşan çok hamd etsin! Hatib

Hamd etmek, Allah’u Teâla’ya şükretmek demektir. Her nimetin Allah’u Teâla‘dan geldiğine inanmak lazımdır. Allah’u Teâla, Hazret-i Musa’ya buyurdu ki:

· Kendine verdiğim nimeti, benden bilip kendinden bilmeyen, nimetlerin şükrünü eda etmiş olur. Rızkını kendi çalışması ile bilip, benden bilmeyen ise, nimetin şükrünü eda etmemiş olur. İ.Gazali

TamamıBunlarda İlginizi Çekebilir

Blog Widget by LinkWithin