5.01.2009

Zulme Karşı Etkinlik


Zulme Karşı Etkinlik


Kâfirler de aslında birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdırlar. Eğer siz de öyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar. (Enfal-73)

Zalim güçlü olsa da, Allah'dan büyük değil!
Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: "Ey Rabbimiz! Bizleri bu halkı zalim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder" diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz? Nisa 75

Yahudi artık durmak bilmiyor ve var gücüyle Müslümanlara meydan okuyor.

Zalim güçlü olsa da, Allah'dan büyük değil!
Birileri gafletimizden faydalanarak kardeşlik binamızı yıkıyor. Kardeşlik bedenimizi parçalıyor. Kolumuz bir tarafta, başımız bir tarafta, kalbimiz diğer tarafta, bir tarafta Filistin, bir tarafta Irak, bir tarafta Afganistan diğer tarafta Çecenistan, Doğu Türkistan

Zalim güçlü olsa da, Allah'dan büyük değil !
Şimdi tembelliğe son verme zamanı ve Ayet/Hadislerle amel etme zamanıdır.
Zalim güçlü olsada, Allah'dan büyük değil !
Fetih ve kamer suresi okumaya başlayalım....
Zalim güçlü olsa da, Allah'dan büyük değil !
Ebu Derdâ (r.a)'dan Resûlüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kişinin müslüman kardeşinin arkasından yaptığı dua kabul edilir. Yanı başında görevli bir melek, her ne zaman kardeşi için dua ederse; Âmin, aynısı sana da olsun, der." (Müslim)Şunuda iyi bilelim ki; ALLAH ZULCELAL bizi zulme sessiz durmaktan sorumlu tutacak! Ve biliyoruz bunlar bir imtihandır. Hz.Isa (a.s) dahi bu aziz ümmetten olmak istedi, ama biz bu ümmete yakışır bir 'Müslüman mıyız' acaba?

Okunacak Dualar

1 defa Fetih suresinin tamamını okumalı
1001 defa Kamer Suresinin 45. ayeti
170 defa ayetel kürsü 170. sonunda son ayeti 71 defa tekrarlamalıyız
135 defa Fatiha Suresi, besmele ile
836 defa Fatiha suresindeki 4. ayet
En çok 313, en azıda 19 defa ortalama 66 veya 99 defa tövbe suresi 40. ayet


Zalim güçlü olsa da, Allah'dan büyük değil !
Peygamberimiz (s.a.v), “Bir yerde bir Müslüman’ın ayağına bir diken batarsa, diğer Müslüman o acıyı duymalıdır” buyuruyor...

Zalim güçlü olsa da, Allah'dan büyük değil !
Enes (r.a)'dan, Resûlüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Sizden biriniz, kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe -hakkıyla- iman etmiş olamaz." (Buharı ve Müslim)
Zalim güçlü olsa da, Allah'dan büyük değil !
İbn-İ Ömer (r.a)'dan, Resûlüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir; ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman’dan bir sıkıntı kaldırırsa, Allah da ondan kıyametin sıkıntılarından bir sıkıntıyı kaldırır. Kim bir Müslüman’ın ayıbını Örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter." (Buhari ve Müslim)

Zalim güçlü olsa da, Allah'dan büyük değil !
Ebu Derdâ (r.a)'dan Resûlüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kim bir kardeşinin haysiyet ve namusunun çiğnenmesine karşı çıkarsa, Allah da kıyamet günü cehennem ateşini onun yüzünden uzaklaştırır." Tirmizi

Hiç yorum yok:

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Blog Widget by LinkWithin